Cenniki usług zewnętrznych i opłat dodatkowych

Cenniki MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. obowiązujące od 6 grudnia 2016 roku.

DODATKOWE CZYNNOŚCI I USŁUGI EKSPLOATACYJNE

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE J. m. Opłata netto
1. Opłata za każde dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła, nie wynikające z umowy sprzedaży ciepła zł/usługę 80,00
2. Spuszczanie wody z instalacji w budynku na wniosek odbiorcy ciepła dla potrzeb wykonanie prac remontowych:    
  a/ po sezonie grzewczym
b/ w sezonie grzewczym
zł/usługę 150,00
300,00
3. Udostępnienie odbiorcy węzła MPEC, w celu przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych w instalacji odbiorcy zł/usługę 100,00
4. Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego prowadzone w miejscu zainstalowania, zgodnie z instrukcją wewnętrzną zł/usługę 130,00
5. Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego przez uprawnione laboratorium zł/usługę 130,00
+ kwota faktury zewn.
6. Rozplombowanie lub ponowne zaplombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego na wniosek odbiorcy ciepła (za każdy wyjazd do Odbiorcy) zł/usługę 55,00
7. Zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) cechy legalizacji elementu układu pomiarowego zł/usługę 100,00
+ koszty ponownej legalizacji (faktura zewn.)
8. Zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby 1 szt. przez odbiorcę ciepła na jakiejkolwiek części urządzenia pomiarowego oraz armaturze odcinającej zł/usługę 100,00
9. Sporządzenie zestawień ilości sprzedaży ciepła na wniosek odbiorcy (dla okresu max. 3 lat):    
  dla obiektów w ilości do 5 szt. zł/usługę 25,00
  dla obiektów w ilości powyżej 5 szt. zł/obiekt każdy dodatkowo powyżej 5 szt. 2,50
10. Opłata za każde dodatkowe przestawienie parametrów regulatora temperatury zł/szt. 175,00

USŁUGI KONSERWACYJNE

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE J. m. Opłata netto
1. Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania i rozdzielni ciepła zł/m2/m-c 0,06
2. Konserwacja węzła cieplnego o mocy do 200 kW zł/szt./m-c 200,00
3. Konserwacja węzła cieplnego o mocy od 200 kW do 400 kW zł/szt./m-c 250,00
4. Konserwacja węzła cieplnego o mocy od 400 kW do 600 kW zł/szt./m-c 300,00
5. Konserwacja węzła cieplnego o mocy powyżej 600 kW zł/szt./m-c 350,00
6. Konserwacja urządzeń obiegu zmieszania pompowego z zaworem trójdrogowym
(usytuowanych w węźle) - za każdy powyżej 1 kompletu
zł/kpl./m-c 50,00

USŁUGI POGOTOWIA CIEPŁOWNICZEGO

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE J. m. Opłata netto
1. Usługi pogotowia ciepłowniczego (cena za 1 kW zamówionej mocy) opłata za dyspozycyjność:    
  - całodobową zł/kW/m-c 0,12
  - w godzinach 15 - 7 zł/kW/m-c 0,08
  - w godzinach 22 - 7 zł/kW/m-c 0,04

*) Do opłat netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami
*) do pkt 2 - opłaty zawierają wartość nośnika ciepła zużytego do napełniania instalacji

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów