Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

ETAP I – Warunki przyłączenia
 • Wnioskodawca zwraca się z pytaniem (wypełnia wniosek) o możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,
 • MPEC podaje informację nt. możliwości przyłączenia,
 • Wnioskodawca składa wniosek o wydanie warunków przyłączenia,
 • MPEC wydaje warunki przyłączenia.
Etap II – Umowa przyłączeniowa
 • Strony określają zakres współpracy dotyczący przyłączenia budynku,
 • Wnioskodawca opracowuje dokumentację techniczną wewnętrznych instalacji odbiorczych w budynku,
 • Wnioskodawca opracowuje dokumentację techniczną węzła cieplnego w zakresie technologicznym, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz przedkłada ją do uzgodnienia w MPEC (2 egzemplarze z pismem przewodnim),
 • MPEC opracowuje projekt budowlano-wykonawczy przyłącza cieplnego oraz uzyskuje pozwolenie na jego budowę,
 • Wnioskodawca dostarcza dokumenty niezbędne do zawarcia umowy przyłączeniowej,
 • MPEC sporządza umowę przyłączeniową,
 • Strony podpisują umowę przyłączeniową.

Umowa przyłączeniowa powinna być zawarta na co najmniej 8 miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia poboru ciepła.
W przypadku, gdy umowa zostaje zawarta w terminie krótszym, zakres współpracy obejmujący przyłączenie budynku może ulec zmianie.

ETAP III – Umowa kompleksowa dostarczania ciepła
 • Strony realizują postanowienia umowy przyłączeniowej,
 • MPEC sporządza umowę kompleksową dostarczania ciepła,
 • Strony podpisują umowę kompleksową dostarczania ciepła.
ETAP IV – Dostawa ciepła do obiektu
 • Wnioskodawca składa wniosek o rozpoczęcie dostawy ciepła,
 • MPEC wystawia protokół rozpoczęcia dostawy,
 • Z dniem podpisania protokołu przez obie Strony, MPEC rozpoczyna dostawę ciepła.

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie informacji o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Wniosek o rozpoczęcie dostawy ciepła do budynku

Lista dokumentów do umowy przyłączeniowej

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów