Powstała mapa strat ciepła sieci ciepłowniczych zarządzanych przez MPEC Rzeszów

 

Dla nas to niezwykle cenne informacje, których uzyskanie byłoby trudne, a nawet niemożliwe przy wykorzystaniu dostępnych możliwości – mówi Dariusz Kotowicz, prezes rzeszowskiego MPEC o efektach termowizyjnego lotu nad Rzeszowem, który wykonała firma MGGP Aero z Tarnowa. Do MPEC już trafiło finalne opracowanie, którego głównym celem było wskazanie miejsc systemu, gdzie występują zwiększone straty ciepła.


Dedykowany lot, w trakcie którego zostały pozyskane zdjęcia termalne Rzeszowa, został przeprowadzony w noc 8 marca br. Jak się okazało, był to ostatni moment na wykonanie tego rodzaju prac, gdyż tak dobre warunki zewnętrzne nie powtórzyły się już później.


Na bazie mapy sieci ciepłowniczej MPEC Rzeszów, wykonawca opracował specjalny plan lotu.


- Obejmował on swoim zasięgiem całą sieć ciepłowniczą naszego klienta. Wybrane zostały również lokalizacje pomiarów referencyjnych w terenie, które zostały wykonane w trakcie trwania nalotu. Zaprojektowanych zostało ponad 4000 zdjęć, na 44 szeregach – wyjaśnia , Sławomir Mleczko, dyrektor sprzedaży w firmie MGGP Aero.


Samolot wystartował z płyty lotniska w Jasionce około godziny 20. Lot trwał blisko 3 godziny. Warunki były idealne. Zdjęcia wykonywano z wysokości około 600 metrów nad terenem. Efekty prac pozwalają ocenić jak funkcjonuje w rzeczywistych warunkach sieć ciepłownicza Rzeszowa. - Celem badania było wskazanie odcinków systemu ciepłowniczego, charakteryzujących się zwiększonymi stratami ciepła. Na podstawie wyników analiz, zostanie opracowany długoletni plan inwestycyjno-remontowy, w którym umieszczone zostaną zadania dotyczące remontów i przebudowy sieci ciepłowniczej miasta – tłumaczy na stronie serwisu społecznościowego Linkedin Sławomir Mleczko


Prezes rzeszowskiego MPEC Dariusz Kotowicz podkreśla: - Nasze cele to dostarczanie ciepła systemowego do jak największej liczby odbiorców, ale także to by przesył i dystrybucja ciepła była jak najbardziej ekologiczna i ekonomiczna, a to oznacza m. in. konieczność minimalizowania strat ciepła na przesyle. I taka idea nam przyświecała kiedy decydowaliśmy się na zamówienie usługi. Minimalizacja strat oznacza bowiem mniejsze koszty, ale także mniejszą ilość energii pierwotnej koniecznej do wyprodukowania ciepła, a więc mniej szkód dla środowiska spowodowanych emisją szkodliwych substancji.


W poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. gotowa ortofotomapa, analizy oraz interaktywne raporty trafiły do MPEC. Przeprowadzono również szkolenie, w trakcie którego szczegółowo zaprezentowano dostarczone produkty oraz omówiono wyniki przeprowadzonych analiz. W ramach projektu dostarczono także dedykowane narzędzia, które umożliwią pracownikom MPEC efektywne wykorzystanie tego bogatego źródła informacji na temat stanu sieci, jakim od teraz dysponuje przedsiębiorstwo.
- Bardzo to cenne dla nas dane, na podstawie, których będziemy precyzyjnie planować swoje prace remontowe w najbliższych latach. Umożliwią one minimalizowanie strat ciepła na przesyle do odbiorców. Bardzo się cieszymy, że udało nam się skorzystać z najnowocześniejszych możliwości techniki by obniżać koszty i emisję – kończy prezes Dariusz Kotowicz.

1

2

31

4

5

 

8