Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, rzeszowski dostawca ciepła systemowego poinformował o swoich planach inwestycyjno - remontowych na 2024 rok. Na nowe przyłączenia, modernizacje oraz na remonty systemu ciepłowniczego rzeszowscy ciepłownicy planują wydanie około 23 milionów złotych.

- Planujemy wyremontować ponad 3,9 km istniejącej sieci ciepłowniczej. A nowe sieci i przyłącza, które chcemy wybudować w 2024 roku będą miały długość prawie 2,8 km – zapowiada Zenon Rychlicki, dyrektor ds. technicznych rzeszowskiego MPEC.

Przy planowaniu zadań remontowych węzłów, sieci i urządzeń ciepłowniczych MPEC dzieli miasto na dwie strefy – Wydział Eksploatacji Południe i Wydział Eksploatacji Północ.

W ramach zadań remontowych zaplanowanych do wykonania w południowej części miasta spółka przeprowadzi m. in. remont sieci cieplnej przy ulicy Przemysłowej. Tam planowany jest remont dwóch odcinków o długości po około 200 metrów każdy za kwotę blisko 693 tysięcy złotych.

200 tysięcy złotych mają kosztować remonty armatury ciepłowniczej w komorze przy rzeszowskiej stacji krwiodawstwa. Z kolei na remont sieci ciepłowniczej o długości blisko 640 metrów przy ulicy Miodowej przeznaczono 974 tysiące złotych.

Ekipy MPEC będą także pojawiać się m.in. przy ulicach: Brzegowej, Dworaka, Żeromskiego, Placu Wolności, Sobieskiego, 8 Marca i Matuszczaka.

- Wszystkich zadań do wykonania w strefie południowej w 2024 roku zaplanowaliśmy dziesięć. To przedsięwzięcia o różnym stopniu trudności i dotyczące różnych elementów sieci, węzłów i urządzeń ciepłowniczych, ale także armatury ciepłowniczej. Terminy wykonania wszystkich zadań rozłożyliśmy na cały bieżący rok. Wszystkie podstawowe i najważniejsze prace wykonują brygady MPEC. Tylko nieliczne zadania będziemy zlecać wykonawcom zewnętrznym. Na terenie Wydziału Eksploatacji Północ zaplanowaliśmy do wykonania trzynaście zadań – mówi dyrektor Zenon Rychlicki.

Pod względem kosztów największą zaplanowaną robotą w rejonie północnym będzie przebudowa magistrali ciepłowniczej 2 x DN700 w okolicy skrzyżowania ulic Siemieńskiego i Generała Maczka. Koszt tej inwestycji to blisko 2 miliony złotych.

Mniejsze, ale niemniej ważne zaplanowane do realizacji zadania to np. remont sieci budynku przy ulicy Zygmuntowskiej wraz z przyłączem do budynku przy ulicy Zygmuntowskiej 14 wart blisko 469 tysięcy złotych, remont sieci w rejonie ulicy Baczyńskiego za ponad 475 tysięcy złotych oraz remont sieci przy ulicy Langiewicza w rejonie budynku nr 23 za kwotę blisko 253 tysiące złotych.

Prace w rejonie północnym będą prowadzone także m. in. przy ulicach: Jagiellońskiej, Konarskiego, Fredry, Kosynierów, Dynowskiej, Nad Przyrwą i Ciepłowniczej.

- Nasze plany na bieżący rok to nie tylko remonty. Mamy sporą listę planów budowy nowych sieci i przyłączy – podkreśla dyrektor techniczny MPEC.

Na tej liście jest aż 70 inwestycji podzielnych według specyfiki prac. Zaplanowano budowę nowych sieci ciepłowniczych, nowych przyłączeń i zmian sposobu zasilania odbiorców, nowych przyłączeń z węzłami cieplnymi oraz montaż nowych, zdalnie odczytywanych, liczników ciepła.

Lista nowych odbiorców, którzy zostaną przyłączeni do systemu ciepłowniczego jest długa, a są na niej m. in. nowe budynki wybudowane przez jednostki oświatowe, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperów, zakłady przemysłowe i usługowe, sklepy, hurtownie, czy też jednostki kultury np. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

- Wszystkie działania inwestycyjne i remontowe podejmowane przez MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. mają na celu przede wszystkim rozwój systemu ciepłowniczego oraz sukcesywne zwiększanie jego efektywności energetycznej poprzez ograniczanie strat ciepła. Wpływa to bezpośrednio na poprawę efektywności wykorzystania energii ciepła, pozwala ograniczyć emisję CO2 i innych szkodliwych związków do atmosfery. Ponadto realizacja przedmiotowych zadań przyczynia się bezpośrednio do utrzymania i poprawy niezawodności przesyłania ciepła, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw Ciepła Systemowego do Odbiorców – podsumowuje Dariusz Kotowicz, prezes MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.