- To dla mnie wyzwanie i zarazem wielki honor przewodniczyć radzie nadzorczej jednej z najważniejszych rzeszowskich spółek komunalnych. Tym bardziej, że zająłem miejsce Piotra Rybki, który bardzo wysoko postawił poprzeczkę, a przez całe swoje życie pracował społecznie z najwyższym zaangażowaniem – mówi Jerzy Wiśniewski, nowy przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie.

Jerzy Wiśniewski był do niedawna wiceprzewodniczącym rady nadzorczej MPEC. Po niespodziewanej śmierci przewodniczącego Piotra Rybki, Jerzy Wiśniewski został mianowany jego następcą.

Piotr Rybka zmarł 1 listopada 2023 roku w wieku 83 lat. Był bardzo zaangażowanym działaczem społecznym, m. in. członkiem Rady Federacji ZZ Metalowcy, wieloletnim i bardzo aktywnym radnym miasta Rzeszowa. Za działalność związkową i samorządową był odznaczany m. in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

- Przewodniczący Piotr Rybka zawsze dążył do jak najlepszych wyników, wysoko stawiał poprzeczkę, był wymagający. To dla mnie honor przewodniczyć radzie, której przez lata to właśnie on nadawał ton – mówi Jerzy Wiśniewski.

Pod przewodnictwem Jerzego Wiśniewskiego odbyły się już trzy posiedzenia rady nadzorczej MPEC sp. z o.o. w Rzeszowie.

Pierwszą decyzją było powołanie biegłego rewidenta, którego zadaniem jest analiza bilansu spółki na 2023 rok.

Rada przyjęła także plan ekonomiczno-finansowy spółki na 2024 rok. Przyjęto plan remontów i konserwacji.

Rada przyjęła także informacje Zarządu Spółki z prezesem Dariuszem Kotowiczem na czele w bardzo ważnych dla przyszłości spółki sprawach. Dotyczą one m. in. pozyskiwania przez spółkę zewnętrznych środków finansowych, stanu rozliczeń przyznanych projektów oraz przygotowania do naboru nowych wniosków.

Niezwykle ważną, strategiczną dla rozwoju spółki sprawą są negocjacje w sprawie projektu wieloletniej umowy dotyczącej zakupu ciepła przez MPEC od firmy Edison Next Poland Sp. z o.o. do końca 2040 roku. Rada Nadzorcza przyjęła od prezesa spółki podczas posiedzenia 29 listopada informację na temat przebiegu skomplikowanych negocjacji.

- Spółka ma bardzo przedsiębiorczego młodego prezesa Dariusza Kotowicza oraz sprawny zarząd. Jestem przekonany, że razem jesteśmy w stanie kontynuować dzieło jej rozwoju i unowocześniania – kończy Jerzy Wiśniewski.