Ponad 111 kilometrów wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych sieci ciepłowniczych. Inwestycje i remonty warte ponad 275 milionów złotych to dorobek rzeszowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie w ostatnich latach.

MPEC podsumował ostanie lata działalności na rzeszowskim rynku. Spółka rozbudowuje sieć, remontuje i przebudowuje starsze odcinki sieci, ale także obejmuje coraz większe tereny miasta dostawami ciepła systemowego. Aktywnie propaguje oraz uczestniczy w procesach wymiany starych źródeł ciepła – węglowych i gazowych – na ciepło systemowe.

W latach 2013-2022 rzeszowski MPEC wybudował, przebudował oraz wyremontował łącznie ponad 111 kilometrów sieci. W tym nowe sieci i przyłącza cieplne to ponad 44,5 kilometra, a przebudowa sieci ciepłowniczych i przyłączy to ponad 67 kilometrów. Wykonano 351 nowych przyłączeń. 100 z nich, to podłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących budynków, a 251 to przyłącza do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. - W samym tylko 2022 roku wybudowano i wyremontowano ponad 10,4 kilometra sieci – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

W latach 2013-2022 systematycznie realizowano także wymianę starych źródeł ciepła na ciepło systemowe. Zlikwidowano 50 węglowych źródeł ciepła.

Imponująco przedstawia się liczba zainstalowanych nowych węzłów cieplnych. Wykonano ich aż 747, w tym węzły ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) zrealizowane w ramach likwidacji wyeksploatowanych piecyków gazowych stanowiły 340 szt.

Najwięcej modułów węzłowych c.w.u. zainstalowano w budynkach administrowanych przez MZBM – 177. Drugim odbiorcą była Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – 135, a kolejni to SM Projektant i SM Geodeci.

- Systematycznie rozszerzamy zasięg naszej sieci i zwiększamy liczbę odbiorców ciepła systemowego, które jest bezpieczne, niezawodne i ekologiczne. Dynamika zmian w Rzeszowie jest spora, ale nie poprzestajemy na zadowoleniu. Nasza oferta jest w stanie spełnić oczekiwania potencjalnych nowych klientów – mówi Dariusz Kotowicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rzeszowie.

Rzeszowski MPEC w latach 2013-2022 zrealizował modernizacje i remonty całego systemu ciepłowniczego miasta Rzeszowa przeznaczając na ten cel łącznie ponad 275 milionów złotych. Remonty to kwota prawie 80,0 milionów zł, natomiast na inwestycje przeznaczono 195 milionów złotych.