Program „Niska emisja”

Największym źródłem zanieczyszczenia powietrza w okresie jesienno-zimowym jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia będące pochodną działania systemów ogrzewania domów starego typu - domowe piece i kotłownie węglowe. W celu ograniczenia niskiej emisji w Rzeszowie zrealizowano wiele inwestycyji polegających na likwidacji pieców oraz kotłowni węglowych i podłączeniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach licznych projektów i programów, w tym między innymi “Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w latach 2013-2018”, KAWKA, ROF, itp.
Inwestycje realizowane w ramach powyższych projektów i programów plegały na modernizacji budynków mieszkalnych, w których wykonano centralne instalacje wewnętrzne oraz węzły cieplne i podlączano do sieci ciepłowniczej, w miejsce likwidowanych pieców i kotłowni węglowych.
Bardzo ważnym aspektem w tym temacie jest edukacja. Dlatego staramy się jak najszerzej docierać do mieszkańców z informacją na temat możliwości wymiany źródeł ciepła, a także przewagi ciepła systemowego nad tradycyjnymi piecami na węgiel. Nasze działania są ukierunkowane także na edukację najmłodszych mieszkańców w przedszkolach i szkołach .podstawowych.

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów