Program „Ciepła woda”

Jeśli budynek, w którym mieszkasz, ogrzewany jest do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast woda podgrzewana jest w piecykach gazowych, proponujemy uprościć ten system i korzystać tylko z ciepła sieciowego. Ciepła woda podgrzewana ciepłem systemowym to rozwiązanie komfortowe i przede wszystkim bezpieczne ponieważ źródło ciepła znajduje się poza mieszkaniem. Dzięki temu zostaje wyeliminowane zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla, które może pojawić się przy użytkowaniu piecyka gazowego z powodu niedrożnych przewodów wentylacyjnych lub spalinowych, czy też niesprawnego piecyka.

Przy zastosowaniu systemu podgrzewania wody ciepłem z miejskiej sieci, ciepła woda o stałej temperaturze dostarczana jest użytkownikowi poprzez instalację wewnętrzną bezpośrednio do łazienki i kuchni. Oznacza to brak uciążliwości związanych z corocznymi przeglądami piecyków i kanałów spalinowych oraz więcej miejsca w kuchni, czy łazience, którą można dowolnie zagospodarować.

Czym jest centralna ciepła woda


Ciepła woda użytkowa to produkt, który powstaje w wyniku ogrzania zimnej wody wodociągowej ciepłem sieciowym. Wyprodukowane w elektrociepłowni ciepło trafia do sieci ciepłowniczej, a następnie do węzłów cieplnych w budynkach, gdzie jest wykorzystane nie tylko do centralnego ogrzewania, ale może także podgrzewać zimną wodę z wodociągów. Proces podgrzewania odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu gdzie w specjalnym wymienniku ciepła, zimna woda z wodociągu jest ogrzewana do temperatury 55°C. Stąd ciepła woda transportowana jest izolowanymi rurociągami do mieszkań użytkowników, gdzie po odkręceniu kranu, płynie ze stałą temperaturą.

rysunek


Zalety centralnej ciepłej wody użytkowej


Bezpieczeństwo

Ciepło systemowe to bezpieczne źródło energii – nie powoduje zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.

Podczas korzystania z piecyków gazowych (lub innych urządzeń wykorzystujących do podgrzania wody ciepło pochodzące ze spalania paliw stałych lub płynnych), przy niedostatecznej ilości powietrza do spalania, zamiast dwutlenku węgla (CO2) wytwarzany jest tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem.

Jest to silnie trujący, bezbarwny i bezwonny gaz, nieco lżejszy od powietrza. Łączy się z hemoglobiną krwi ok. 250 razy szybciej niż tlen przez co blokuje dopływ tlenu do organizmu co skutkuje niedotlenieniem tkanek, a w konsekwencji może prowadzić do śmierci.

Warunki bezpieczeństwa przy posiadaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe/gazowe:

 • dbać o rozszczelnianie okien,
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
 • zapewnić napływ powietrza do spalania,
 • dbać o przewody kominowe,
 • kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • dla własnego bezpieczeństwa zamontować czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniach, w których są urządzenia grzewcze.

Korzystanie z Ciepła Systemowego nie wymaga spełnienia przytoczonych warunków a jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo gdyż proces spalania paliw w celu uzyskania ciepła odbywa się poza budynkiem mieszkalnym – w Elektrociepłowni.

Korzystając z Ciepła Systemowego do mieszkania wpuszczasz tylko ciepłą wodę i jesteś spokojny o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

Komfort użytkowania

Korzystając z centralnej ciepłej wody nie trzeba już czekać aż z rur spłynie zimna woda a piecyk podgrzeje ją do wymaganej temperatury. Dzięki systemowi cyrkulacji, ciepła woda jest dostępna od razu po odkręceniu kranu. Można też korzystać z niej jednocześnie w kuchni i łazience, bez zmniejszania temperatury.
Dodatkowo, rezygnacja z piecyka gazowego daje możliwość lepszego zagospodarowania odzyskanej przestrzeni i zdecydowaną poprawę estetyki wnętrza.
Co więcej, można już zapomnieć o obowiązku corocznego przeglądu piecyka, konieczności wzywania fachowca w razie usterki czy sprawdzania drożności przewodów kominowych. Urządzenia służące do podgrzania wody znajdują się poza mieszkaniem odbiorcy i o ich właściwe funkcjonowanie dba dostawca ciepła, modernizuje je i konserwuje, a w przypadku awarii zapewnia natychmiastową pomoc całodobowego pogotowia technicznego.

Ekologia

Ciepło sieciowe, które ogrzewa wodę, wytwarzane jest przy pomocy najnowocześniejszych technologii, z zachowaniem wszelkich standardów dotyczących ochrony środowiska. Dzięki temu uzyskuje się redukcję emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.Porównanie

Podgrzewacze gazowe / elektryczne
 Ciepło Systemowe

Urządzenia w mieszkaniu Odbiorcy

 • Zmniejszenie przestrzeni i atrakcyjności mieszkania
 • Za naprawę i konserwację odpowiada Odbiorca

Urządzenia poza mieszkaniem Odbiorcy

 • Przestrzeń do dyspozycji mieszkańców
 • Naprawa i konserwacja pozostawiona specjalistom

Urządzenia gazowe

 • Zagrożenie zatruciem CO
 • Konieczność konserwacji przewodów spalinowych

Elektrociepłownia

 • Brak zagrożenia zatruciem CO
 • Brak przewodów spalinowych
Oczekiwanie na ciepłą wodę

Ciepła woda

 • o ustabilizowanej temperaturze
 • bezpośrednio po odkręceniu kranu
 • 24h/d, 365 dni w roku,
 • bez przerw eksploatacyjnych

 

Informacja o likwidacji piecyków gazowych

 

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów